FABRIKE VODE

FABRIKE VODE

Firma ASB PLUS nedavno je proširila svoju delatnost i na izgradnju postrojenja za pitke vode potpisujuci ugovor o saradnji sa firmom BO-GO Doo iz Beograda koji se bavi vodama.

Postrojenja za pripremu pitke vode mogu biti smeštena u metalne kontejnere za prekomorski transport i kao mobilni objekti postavljaju se na unapred izrađenu betonsku ploču sa priključcima za struju, sirovu i pitku vodu i kanalizaciju na 1 m od kontejnera.

Kapacitet proizvodnje pitke vode ovih mobilnih postrojenja je do 200m3/dan. Tehnološka oprema unutar kontejnera se projektuje prema hemijskoj i bakteriološkoj analizi sirove vode koja može biti podzemna (bunarskog tipa) ili nadzemna. Za veća naseljena mesta grade se zidani stabilni objekti prema standardima za ovu vrstu postrojenja (fabrike vode).

Firma BO-GO DOO bavi se postrojenjima za pripremu pitke vode za naseljena mesta. U okviru svoje delatnosti za postrojenja za izradu pitke vode radi sledeće:

  • istražna ispitivanja
  • fizibiliti studije
  • projekte idejne i glavne za objekte koji se rekonstruišu ili nova postrojenja
  • izrađuje tendersku dokumentaciju za nabavku opreme
  • vodi i vrši superviziju za montažu opreme (tehnološke, hidrotehničke, mašinske, elektroprema i automatika)
  • vrši dokazivanje projektnih parametra za izgrađeno postrojenje
  • vrši puštanje u rad kao i predaju objekata krajnjem korisniku
  • vrši vođenje postrojenja u garantnom roku.

Pored velikih postrojenja za pitke vode, firma ASB plus u saradnji sa firmom BO-GO je u prilici da izvede i manja postrojenja kontejnerskog tipa koji su predviđeni za naselja od 1000 do 2000 stanovnika.

3D WATER TREATMENT

KONTAKT

Pozovite nas za sve dodatne informacije

Call Now Button060 0231 232