Zahvalnica za pomoć MNRO

Udruženje za pomoć MNRO dodelili su zahvalnicu direktoru Saši Radunoviću i našoj kompaniji za nesebično delo, pomoć i podršku 2019. godine,

Call Now Button060 0231 232