O NAMA

Naše usluge

Sve naše projekte realizujemo u tri faze. Takav sistem nas je doveo do jednog od najkvalitetnijih izvođača radova koji sve projekte završe u predviđenom roku a u dosta slučajeva i pre samog roka.

Projektovanje i planiranje

1. faza je svakako pregled i analiza projekta, način na koji ćemo pristupiti projektu je od ključnog značaja za sve ostale faze.

Pregled i analiza projekta

2. faza je projektovanje i planiranje projekta. Projektovanje, nacrti, organizacija mašina i ljudskih resursa je ključna stvar pred izvođenje projekta.

Izvođenje i realizacija

3. faza je izvođenje i realizacija projekta. U ovoj fazi su aktivni svi dostupni resursi, realizacija projekta se izvršava po prethodno izrađenim projektima iz faze 2.

Call Now Button060 0231 232