Projektovanje

Projekti našeg Studija proizilaze iz pažljive analize savremenog načina života

Projekti našeg Studija proizilaze iz pažljive analize savremenog načina života. Polazeći od jedinstvenog pristupa dizajnu, od oblikovanja enterijerskog prostora, do zgrada svih vrsta i veličina, preko urbanističkih planova i vizija, mi stvaramo prostore prilagođene korisnicima. Sa posebnom pažnjom se ophodimo prema rekonstrukciji i adaptaciji već postojećih objekata davanjem neke nove dimenzije prostoru uz poštovanje same arhitekture i njenog izraza. Kancelarija je trenutno uključena u veliki broj projekata različite tipologije objekata, a naš tim je spreman da odgovori na sve izazove jer kao krajnji cilj jesu inovativna i jedinstvena rešenja.

ŠTA JE PROJEKTOVANJE?

Projektovanje, odnosno proces izrade tehničke dokumetacije u slučaju izgradnje objekata jeste operacija sačinjena od niza koraka koji započinju definisanjem projektnog zadatka i izradom skica, a završavaju se izradom Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i predajom zahteva za ishodovanje Građevinske dozvole.

SKICIRANJE OBJEKTA

Skiciranje objekta jeste faza koja se prirodno odvija istovremeno sa definisanjem projektnog zadatka. Kao rezultat procesa skiciranja, dolazi se do krajnjeg oblikovanja projektnog zadatka. Na taj način dolazimo do osnove za izradu svakog projekta. Nakon toga, projektant pristupa izradi 3D modela odnosno 3D prikazu svih potrebnih osnova, preseka, detalja i elemenata koji su obuhvaćeni planiranim zahvatima.

IDEJNO REŠENJE I PROJEKAT

Idejno rešenje je faza koja sledi nakon izrade skice objekta. Ova forma projekta se predaje uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, kako bi projekat sa pravne strane mogao neometano da se realizuje.

Idejni projekat je tehnički dokument čiji sadržaj mora biti usklađen sa aktuelnim zakonom o planiranju i izgradnji. U slučaju da lokalni upravni organ ne zahteva idejni projekat kao prilog za izdavanje lokacijskih uslova, umesto idejnog projekta se nakon izrade idejnog rešenja automatski pristupa izradi glavnog projekta.

GLAVNI I IZVODJAČKI PROJEKAT

Glavni projekat mora detaljno opisati svaki aspekt gradjenja tako da se svaki pojedini element objekta jasno definiše kroz detaljnu grafičk dokumentaciju i tehničke opise. Izrađuje se u četiri primerka od kojih se tri predaju u lokalni upravni organ u cilju izdavanja građevinske dozvole. Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) se predaje uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Izvođаčki projekаt je poslednji u nizu projekаtа. Njime se prikаzuju i nаjsitniji detаlji objektа i služi zа izvođenje grаđevinskih rаdovа nа grаdilištu.

GRADIMO ZAJEDNO,

pomozimo onima kojima je to najviše potrebno!

Znamo koliko je važno imati nekoga na koga možeš da računaš. Nekog kome možeš da se obratiš i ko će ti pomoći u trenucima kada ti je to najviše potrebno. Zato od svakog ugovora odvajamo novac za pomoć onima kojima je to najpotrebnije i redovno podstičemo i učestvujemo u humanitarnim akcijama. Podržite nas i pokažite koliko veliko srce imate!

Call Now Button